हालका सूचना

प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल अनलाईन आवेदन तथा व्यवस्थापन सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धि सूचना

10 March, 2023

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पांचथरको बोयर बोका उपलव्धताको लागि आवेदन आव्हानको सुचना र आवेदनको ढाँचा

26 February, 2023

बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा सचेतनाका लागि पन्छीपालक ब्यवसायीहरुका लागि सुचना

26 February, 2023

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको बोयर बोकाको दररेट मागको सूचना

26 February, 2023

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुगाको प्रजनन योग्य शुद्द नश्र्ल वा बोयर क्रस बोकाहरुको उपलब्द्धताको लागि श्रोत यकिन गर्न आवेदन आहवानको सूचना

23 February, 2023

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

10 February, 2023

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुगांको( ओखलढुगां जिल्ला) सशर्त अनुदान कार्यक्रम संचालनका लागि सम्जौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

10 February, 2023

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुगांको (सोलुखुम्बु जिल्ला) सशर्त अनुदान कार्यक्रम संचालनका लागि सम्जौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

10 February, 2023

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको प्रस्ताव छनोट भएको आशय पत्रको सूचना

7 February, 2023

मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालोः सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो

5 February, 2023

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.