हालका सूचना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

3 February, 2023

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको प्रस्ताव छनौटको सूचना

3 February, 2023

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको प्रस्ताव छनौट तथा सम्भौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचाना

1 February, 2023

मिति 2079-09-28 गतेको निर्णय अनुसार कर्मचारी तह बृद्धिको सूचना

13 January, 2023

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रस्ताव आव्हानको सूचना

9 January, 2023

प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा अनुदान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-09-22)

6 January, 2023

भैसी प्रवर्द्धन र सहकारीसंगको सहकार्यमा व्यवसायीक पशुपालन कार्यक्रम आशय पत्र (भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरी)

22 December, 2022

बाख्रा श्रोत केन्द्र स्थापना र बोयर बोका खरिद तथा वितरण कार्यक्रमको सूचना,उदयपुर

16 December, 2022

बाख्रा श्रोत केन्द्र स्थापना र बोयर बोका खरिद तथा वितरण कार्यक्रमको सूचना, खोटाङ

16 December, 2022

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना- कृषि ज्ञान केन्द्र, मोरंग

16 December, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.