हालका सूचना

कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं.1 विराटनगरको मिति 2079-05-19 गतेको निर्णय अनुसार सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाइएका कार्यचारीहरुको विवरण (पुशुपंक्षी तथा करार तर्फ)

8 November, 2022

केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९

8 November, 2022

प्रदेश खाद्य परिषद्को समिति (Province Food Council committee)

8 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.